Menu

Spreker Maarten Prak

Veerkracht in tijden van tegenspoed
In de jaren 1620 en 1630 werd de stad Utrecht geregeld bezocht door de pest, met als gevolg dat tientallen, soms honderden mensen per week stierven. De plaatselijke autoriteiten namen maatregelen die ons bekend voorkomen: isolement van de zieken in speciale ziekenhuizen (pesthuis), bekendmaking van ware aantallen slachtoffers, verbod op kerkdiensten.

De effectiviteit van die maatregelen was gering naar hedendaagse maatstaven omdat er geen 17e-eeuws RIVM was dat de wetenschappelijke kennis bood om beleid te ondersteunen. Maar lokale overheden konden wel een beroep doen op de lokale burgerij en hun organisaties: buurten, gilden, schutterijen, en natuurlijk de vele liefdadige instellingen. Over de veerkracht van deze lokale burgerorganisaties en hun rol in het lokaal bestuur in de tijd voordat de democratie werd ingevoerd, spreekt historicus Maarten Prak.

 

U bent hier

Deel deze pagina