Menu

Spreker Margrite Kalverboer

Het belang van kinderen

Ieder kind kan in diens leven in een kwetsbare situatie belanden. Een situatie waarin kinderrechten geschonden worden. De Kinderombudsman bevordert de naleving van kinderrechten in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het Kinderrechtenverdrag en het belang van het kind vormen daarbij altijd het vertrekpunt. Maar wat is nu precies het belang van het kind, hoe stel je het vast? En belangrijker nog: hoe neem je dit belang mee in beslissingen of beleid? Hierover spreekt Margrite Kalverboer (1960), de Kinderombudsvrouw.

Margrite is op 20 april 2016 beëdigd als Kinderombudsvrouw. Zij is eveneens bijzonder hoogleraar Kind, Kinderrechten en Vreemdelingenrecht.
Als Kinderombudsvrouw bevordert zij dat alle kinderrechten, zoals vastgelegd in het  VN-Kinderrechtenverdrag, in Nederland worden nageleefd door wetgevers, beleidsmakers  en uitvoerende professionals.  

Zij rondde de studies Nederlands Recht, Orthopedagogiek en de kunstacademie af en promoveerde in 1996 in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Eerder was zij werkzaam als gedragswetenschapper en hoofd Zorg in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. Daarna was zij als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Jeugdzorg van de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. 


U bent hier

Deel deze pagina