Menu

Lokale democratie

Wethouders vervullen een spilfunctie in de lokale democratie. De Wethoudersvereniging zet zich in om positie van wethouders te verstevingen. Zowel door de regelgeving en de rechtspositie hierop afgestemd te houden, als door het ondersteunen van wethouders bij hun rol in de lokale democratie. Daarnaast participeert de Wethoudersvereniging in het programma Lokale Democratie in Beweging.

DEN HAAG – Van de wethouders in Nederland zijn er de afgelopen anderhalf jaar zeker 65 bedreigd, hebben er 27 met agressie en geweld te maken gehad en zijn er 117 beledigd of uitgescholden. Dit blijkt uit een enquête die de Wethoudersvereniging hield onder alle wethouders in Nederland. Aanleiding... Lees verder ›
Expertmeeting ‘Politiek en bestuur voor iedereen’ Naar een betere vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in politiek en bestuur De afgelopen jaren is al veelvuldig gesproken over hoe we tot een betere vertegenwoordiging van Nederlanders met een migratieachtergrond in politieke en... Lees verder ›
De krenten uit de pap voor een wethouder! Op wijk- of buurtschouw, een gesprek met een ondernemersvereniging, een groepsgesprek met de kinderraad van een basisschool, Menig agenda van een wethouder staat er vol mee. Alhoewel.... Ik kan beter zeggen: stónd er vol mee. De afgelopen maanden zal het... Lees verder ›
Nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld, leven er bij griffiers, raadsleden, wethouders en burgemeesters juridische en praktische vragen over hoe het beste te vergaderen. Ter ondersteuning organiseert het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie het webinar ‘Vergaderen in de... Lees verder ›
Vrouwen kunnen ruim 100 jaar stemmen en gekozen worden. Al jaren wordt er gesproken over meer vrouwen in politieke en bestuurlijke leiderschapsposities. Helaas zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in politiek en bestuur. Het kabinet streeft ernaar dat na de Tweede Kamerverkiezingen en de... Lees verder ›
Er is een nieuw wetsvoorstel “Tijdelijke wet maatregelen Covid-19” in de maak. De wet heeft als doel om ten behoeve van de bestrijding van de epidemie van covid-19 tijdelijk een aanvullend wettelijk instrumentarium te creëren in de Wet publieke gezondheid. De Wethoudersvereniging heeft gereageerd... Lees verder ›
Bevoegdheden kunnen niet zomaar van de gemeenteraden worden afgepakt Wie herinnert zich nog het gedoe rond de invoering van de Politiewet-1993 en rond de invoering van de nationale politie in 2011? Weinigen waarschijnlijk. In ieder geval was in beide gevallen de invoering nogal bijzonder. De zaak... Lees verder ›
Gemeenten, provincies en waterschappen hebben ingestemd met het Klimaatakkoord. Een van de onderdelen van het Klimaatakkoord is het opstellen van een regionale strategie door de 30 RES-regio’s. Het is een bestuurlijk vernieuwend proces en wethouders spelen hierbij een cruciale rol. Om wethouders in... Lees verder ›
Op 21 april 2020 werd duidelijk dat de strikte maatregelen die genomen zijn om te voorkomen dat het Coronavirus zich te snel verspreidt voorlopig nog blijven gelden. Gemeenten, provincies en waterschappen zoeken naar mogelijkheden om noodzakelijke bijeenkomsten en democratische besluitvorming... Lees verder ›
Geen volle raadszaal en tribune bij de benoeming van de nieuwe wethouders in Hilversum en Voorschoten, zij werden volgens de Tijdelijke wet digitale beraadslagingen en besluitvorming digitaal geïnstalleerd. De benoeming van Erika Spil (GroenLinks, Voorschoten) en Gerard Kuipers (D66, Hilversum)... Lees verder ›

Pagina's

Abonneren op RSS - Lokale democratie

U bent hier

Deel deze pagina