Menu

Wethoudersstatistieken

DEN HAAG – Van de wethouders in Nederland zijn er de afgelopen anderhalf jaar zeker 65 bedreigd, hebben er 27 met agressie en geweld te maken gehad en zijn er 117 beledigd of uitgescholden. Dit blijkt uit een enquête die de Wethoudersvereniging hield onder alle wethouders in Nederland. Aanleiding... Lees verder ›
‘De coronacrisis heeft de taken, rollen en verhoudingen in het college van B en W flink opgeschud’ zo stelt Professor Marcel Boogers naar aanleiding van zijn onderzoek naar de impact van Corona op het werk van wethouders. Wethouders intensiveren contact met inwoners en bedrijven, maar hebben minder... Lees verder ›
Met ca. 900 leden van de ruim 1400 wethouders zet de Wethoudersvereniging zich, sinds de oprichting in 2004, in voor het wel en wee van de wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders. De huidige, mondige samenleving vraagt om reflectie op de rol en positie van de wethouder ten opzichte van... Lees verder ›
De coronacrisis beheerst het nieuws van de dag en ons aller werk. Voor u als bestuurder zal het daarnaast mogelijk ook de uitvoerbaarheid van lokale ambities beïvloeden. Vanuit de Wethoudersvereniging zouden we graag in kaart willen brengen welke impact dit nu al heeft in uw gemeenten en welke... Lees verder ›
Wij gaan investeren in de kennispositie die wij als Wethoudersvereniging hebben, waardoor wij nadrukkelijker en meer zichtbaar in de belangenbehartiging actief kunnen zijn. Ook geven de uitkomsten van onderzoek inhoud aan ons opleidingsprogramma, boeken en media uitingen. Vanaf dit jaar zullen wij... Lees verder ›
Lokaal bestuur komt steeds meer tot stand in samenspel tussen gemeenten, de provincie, de Rijksoverheid en de EU. In dit onderzoek, dat wordt gefinancierd door BZK, willen we nagaan in welke mate partijpolitieke contacten hiervoor van belang zijn. Krijgen wethouders van landelijke politieke... Lees verder ›
Onlangs ontvingen alle wethouders een verzoek om deel te nemen aan de Basismonitor Politieke Ambtsdragers. De Universiteit Twente en Tilburg University hebben deze Bas ismonitor Politieke Ambtsdragers opgezet om belangrijke kennis te vergaren over politieke ambtsdragers. Eén van de doelen van deze... Lees verder ›
Het laatste college sinds de verkiezingen van maart dit jaar is gevormd in Enkhuizen. Het West-Friese college bestaat uit een coalitie tussen CDA, PvdA en VVD. Met inmiddels alle colleges in het zadel is het interessant om een aantal opmerkelijke details en trends uit te lichten. Meer vrouwen Al... Lees verder ›
Je wordt ervoor gevraagd, je krijgt een telefoontje of ‘je naam wordt genoemd’. De benoeming van wethouders in Nederland is vooral een zaak van de lokale partijafdelingen. Die putten daarvoor uit hun eigen netwerk, en dat leidt nog steeds tot een grote oververtegenwoordiging van witte mannen van... Lees verder ›
Binnenlands Bestuur besteedt ook aandacht aan de oproep van de Wethoudersvereniging om gevallen wethouders demissionair aan te laten blijven. Hier... Lees verder ›

Pagina's

Abonneren op RSS - Wethoudersstatistieken

U bent hier

Deel deze pagina