Menu

Kennismaken met Hans Keuken (penningmeester)

Na mijn overstap van de financiële wereld naar het wethouderschap ben ik inmiddels ruim 7 jaar actief in het publieke domein. Ik herinner me nog heel goed hoe ik in september 2008 mijn eerste schreden zette richting mijn werkkamer.
Alles was nieuw, een nieuwe omgeving, nieuwe medewerkers, volstrekt andere verhoudingen en verantwoordelijkheden, een stapel problemen en trage processen. Het was een sprong in het diepe, al had ik wel wat politieke ervaring.
Op enig moment werd ik door de toenmalige griffier van onze gemeente geattendeerd op de Wethoudersvereniging. Voor mij was het bestaan ervan niet bekend, maar het weerhield me niet om lid te worden. De vereniging zat kennelijk nog in
de wederopbouwfase. Een jaar later werd ik in het bestuur gekozen. Er waren al flinke stappen gezet om de vereniging verder uit te bouwen en te positioneren op het niveau van de zusterverenigingen, zoals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Raadslid.nu, Vereniging van Gemeentesecretarissen en Vereniging van griffiers.

Wat mij bijzonder aanspreekt is vooral de focus van de Wethoudersvereniging op het professioneel wethouderschap. De wethouder staat vaak in de schijnwerpers, leeft in een glazen kooi, heefeen voorbeeldfunctie en is een gemakkelijke prooi. En daar moet je op voorbereid zijn. Het aantal vallende wethouders is daarvan helaas een duidelijk bewijs. Zelf heb ik bij de start ervaren dat je als wethouder meer nodig hebt dan alleen een verbinding met de politiek. Opleidingen zijn hier een voorbeeld van. Je bent nooit te oud of te wijs om te leren. Het opleidingsprogramma van de Wethoudersvereniging is erop gericht ondersteuning te bieden om het vak in een dynamische omgeving op een goede wijze te kunnen uitoefenen. Dat geldt ook voor het intervisietraject. Ik heb lang geaarzeld om hieraan mee te doen, maar ik kan nu uit ervaring zeggen dat het zeer de moeite waard is. Het geeft je nieuw energie wanneer je even afstand kunt nemen van de waan van de dag en met collega’s uit verschillende gemeenten kunt sparren over lastige kwesties waar je soms plotseling mee te maken hebt. In de praktijk blijkt dat die contacten ertoe leiden dat je elkaar wat makkelijker rechtstreeks benadert om even te klankborden. Als bestuurslid ben ik blij een steentje te mogen bijdragen aan een vereniging die staat voor ons vak!

U bent hier

Deel deze pagina