Menu

Kennismaken met Marcel Adriani (bestuurslid)

Wie is Marcel Adriani?
‘Ik ben geboren en getogen in Utrecht en voel me inzekere zin ook wel een Utrechter. Ik heb een aantal studies gevolgd, onder andere Nederlands Recht, maarnooit afgemaakt. Eigenlijk heb ik altijd gewerkt, deels in uitzendbaantjes en uiteindelijk als ondernemer. Voordat ik wethouder werd was ik ondernemer samen met mijn broer, in het beheer van verenigingen van eigenaren. Dat bedrijf hebben we overigens nog steeds en mijn broer is inmiddels ook wethouder! Voorafgaand aan mijn wethouderschap heb ik ook 5 jaar in de gemeenteraad van Naarden gezeten (waar ik ook begonnen ben als wethouder).’ Marcel is wethouder namens D66 ‘Ik ben een beetje per ongeluk lid geworden van D66 omdat ik Thom de Graaf op de radio hoorde toen ik in de auto zat, hij zeidat het goed ging met D66 maar dat ze wel wat meer leden konden gebruiken. Dat heeft tot een serie gebeurtenissen geleid die maken dat ik zit waar ik nu zit, een mooie keuze dus!’

Uiteindelijk ben je ook bestuurslid van de Wethoudersvereniging geworden, hoe kwam dat zo?
‘Toen ik nog in mijn eigen bedrijf actief was zette ik me ook in om mijn eigen branche te versterken in de branchevereniging. Ik heb dus altijd verder gekeken dan alleen mijn eigen werk en vind dat ook heel belangrijk. Wat me bij de Wethoudersvereniging altijd aan heeft gesproken is defocus op het ambt en de realisering dat dat “niet zomaariets is”. Dat je het werk alleen kunt doen als het ook echtmgezien wordt als het hoogwaardig kwalitatief werk dat hetis. Ik vind het ook heel goed dat er door de Wethoudersvereniging zo hard gewerkt wordt aan het aanzien van hetambt én aan het besef dat het wethouderschap echt een vak is. Want laten we eerlijk zijn, het is een inhoudelijkzware taak met grote verantwoordelijkheden.In alle eerlijkheid denk ik niet dat ik direct lid geworden ben van de WHV toen ik wethouder werd, er was toen ook nog geen “starterspakket” voor wethouders. Ik ging al wel naar de dag van de wethouder en heb uiteindelijk bij eenbestuursvacature mijn hand opgestoken. Ik ben hiermee in feite een product van de eerste professionaliseringsslag van de WHV (onder voormalig voorzitter Edo Haan). Ik ben afgekomen op de aantrekkingskracht die daarvan uitging. In die tijd heb ik de vereniging zien groeien en professionelerzien worden. De groei was niet altijd makkelijk en bracht soms ook vragen met zich mee. De groei heeft als resultaat dat we er steeds meer en steeds professioneler zijn voor wethouders. Masterclasses, starterspakketten, de Post-HBO en ook de zorg voor wethouders na hun wethouderschap zijn mooie uitkomsten van deze groei!’

Heb je, naast lid worden van de Wethoudersvereniging, nog tips nieuwewethouders?
‘De eerste tip is: laat je niet gek maken. De tweede tip:iedereen die ik heb gesproken over hun wethouderschap beschrijft hun eerste tijd als wethouder als: alice die door het konijnenhol gekropen is. Die verbazing en verwondering, geniet daar van!’

Is er nog iets anders dat je belangrijk vindt om mee te geven?
‘Het wethouderschap is een echt ambt! Dat ambt brengt een zeker respect en aanzien met zich mee dat niet de persoon van wethouder betreft maar het ambt. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dit hoog te houden en waardig te zijn. Het schaad ons namelijk allemaal als hetfout gaan bij één en we hebben er allemaal baat bij als we ons allemaal inzetten voor deze verantwoordelijkheid.’
NB: op 19 januari heeft Marcel Adriani besloten zijn functie
als wethouder in Soest neer te leggen

.

U bent hier

Deel deze pagina