Menu

Kennismaken met Marcelle Hendrickx (waarnemend voorzitter)

De kop is er nu wel vanaf: meer dan een jaar ben ik wethouder van de gemeente Tilburg. En het was een behoorlijke rollercoaster. Met onder andere jeugdzorg in mijn portefeuille was het meteen volle bak en gauw op de rijdende trein van de sociale transities springen. En ondertussen nieuwe plannen uitwerken voor onder andere cultuur en onderwijs: twee belangrijke thema’s die in ons coalitieakkoord een prominente plek hebben gekregen.
En nu, als ik dit schrijf, is het zomervakantie. Een goed moment voor reflectie.

Wat is het een mooi beroep, wethouder. Of beter: een mooie roeping. Want zo voelt ‘t: iemand met passie voor politiek en openbaar bestuur kan in deze rol helemaal los gaan. Zelf werkte ik al jaren dicht tegen het bestuur aan, maar het is toch echt wat anders als je zelf in die kamer zit. Het meeste indruk maakt niet zozeer het feit dat je over veel zaken mee praat en mee beslist. Nee, de grootste verandering vond ik toch wel de unieke inkijkdie je in het doen en laten van mensen en organisaties kunt krijgen. Eén dag in de week loop ik een stage bij een organisatie. Dat is misschien wel de beste beslissing die ik heb genomen, want het zorgt ervoor dat je wéét waar je over praat en waar je beslissingenover neemt. Je eigen kaasstolp wordt zo extreem vergroot en je leert je stad door en door kennen. Het voelt als een voorrecht om deze kijkjes achter de voordeur te krijgen.

Vanuit dezelfde nieuwsgierigheid ben ik in het bestuur van de Wethoudersvereniging gestapt. Want ongetwijfeld hebben veel collega’s ook hun eigen aanpak bedacht. Ervaren wat goed werkt, en wat minder goed. Het is mooi om dat te kunnen delen in een landelijke vereniging waar politieke kleur er even niet toe doet. Het gaat om de gedeelde passie voor het openbaar be stuur. Daar kunnen we elkaar sterker in maken. Ik kijk er naar uit!

U bent hier

Deel deze pagina