Menu

Lidmaatschap

De Wethoudersvereniging: uw partner in wethouderschap!

Als beroeps- en belangenvereniging zet de Wethoudersvereniging zich in voor wethouders als persoon en functionaris. Dit doen wij door:

  • Belangenbehartiging op de rol en (rechts)positie van wethouders.
  • Vertrouwelijke consultatie bij bestuurscrises, agressie en geweld, integriteit en uw rechtspositionele vragen.
  • Een Professionaliseringsprogramma met opleidingen, masterclasses en trainingen.
  • Intervisie en onderlinge reflectie tussen wethouders.

De Wethoudersvereniging ondersteunt wethouders tijdens de uitoefening van het vak en ook daarna. Het lidmaatschap is voor wethouders, waterschapsbestuurders, gedeputeerden en alumni.

Wilt u lid worden? Klik hier>>

Wilt u lid worden van het alumninetwerk? Klik hier >>

Kosten van het lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap in 2021 bedragen € 368,- excl. BTW.

In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdrager klik hier>>) is bepaald dat contributie voor beroepsverenigingen door de gemeente vergoed worden.

Zie voor wethouders, artikel 3.3.4, voor gedeputeerden artikel 2.3.4 en voor waterschapsbestuurders artikel 4.3.4

De kosten vallen onder bestuurskosten en niet onder de onkostenvergoeding. Dit is vastgesteld in de Handreiking integriteit politieke ambtsdragers, klik hier>>.

U bent lid tot wederopzegging en het lidmaatschap is persoonsgebonden. 
Opzeggen dient voor 1 januari van het kalenderjaar.

Na betaling vindt er geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.

Ook als alumnus kunt u lid zijn van de Wethoudersvereniging.

De bijdrage voor alumni in 2021 is € 95 excl. BTW per kalenderjaar.

U bent hier

Deel deze pagina