Menu

Meerjarenbeleidsplan

In het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 "De symbiose van het vak, de omgeving en de persoon" heeft de Wethoudersvereniging de meerjarige visie en het daarop ingestoken beleid van de Wethoudersvereniging gepresenteerd. Het beleidsplan is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 november 2014. 

In het Meerjarenbeleidsplan omschrijft de vereniging op welke wijze de komende jaren wordt ingezet op een symbiose tussen het wethoudersvak, de omgeving waarin de wethouder opereert en de persoon die dit ambt uitoefent. Onze vooronderstelling is dat door het wethoudersvak te professionaliseren en wethouders toe te rusten op deze taak er meer trots voor het werk zal ontstaan. Met als doel dat wethouders zich meer durven uit te spreken, kwetsbaarder en open opstellen. Hierdoor zal de omgeving meer begrip op kunnen brengen voor beslissingen en kan het aanzien van het ambt ten positieve beïnvloed worden.  Door een positiever beeld van het ambt, zal de interesse onder potentiële wethouders ook gestaag toenemen. Om die reden zetten wij in op deze symbiose.

 

Klik hier voor het meerjarenbeleidsplan 2015-2018>>

U bent hier

Deel deze pagina