Wat doen we?

Met ca. 900 leden van de ruim 1400 wethouders zet de Wethoudersvereniging zich, sinds de oprichting in 2004, in voor het wel en wee van de wethouders.

De huidige, mondige samenleving vraagt om reflectie op de rol en positie van de wethouder ten opzichte van krachten in de samenleving. De Wethoudersvereniging biedt daartoe gelegenheid met een professionaliseringsaanbod met onder meer intervisie, opleidingen, trainingen en masterclasses. Daarnaast zet de Wethoudersvereniging zich als belangenbehartiger in voor de rechtspositie van wethouders. Voor individuele dienstverlening ten aanzien van de rechtspositionele vragen en vragen gerelateerd aan bestuurscrises, integriteit of ondermijning kunnen leden eveneens terecht bij de beroepsvereniging.

Belangenbehartiging rechtspositie

Daarnaast zet de Wethoudersvereniging zich als belangenbehartiger in voor de rechtspositie van wethouders. Voor individuele dienstverlening ten aanzien van de rechtspositionele vragen en vragen gerelateerd aan bestuurscrises, integriteit of ondermijning kunnen leden eveneens terecht bij de beroepsvereniging.

Ontwikkeling en Onderwijs

De Wethoudersvereniging biedt daartoe gelegenheid met een professionaliseringsaanbod met onder meer intervisie, opleidingen, trainingen en masterclasses. 

Onderzoek

De vereniging ontwikkelt een onderzoeksagenda en gaat aan de hand hiervan gestructureerd onderzoek doen naar de thema’s die voor de leden van onze vereniging relevant zijn. Het na te streven doel met deze onderzoeksagenda is: dé kennispartner over, voor en door wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders te zijn. En daarnaast ook leidend te zijn in het maatschappelijk debat over dagelijks bestuurders. 

Wat doen we?