Aanzien van het ambt

Het politieke ambt, in het bijzonder dat van een dagelijks bestuurder als een wethouder, gedeputeerde of heemraad, is een prachtige baan om van betekenis voor de samenleving te zijn.

Dit staat de laatste jaren helaas wel onder druk. De taken en verantwoordelijkheden zijn toegenomen, de rechtspositie staat ter discussie, de handel en wandel van een bestuurder ligt onder een vergrootglas en door dit alles is het afbreukrisico behoorlijk toegenomen. Ook zien wij dat het loopbaanperspectief van voormalig bestuurders er niet altijd op vooruit gaat, terwijl men zich gedurende bestuursperiode op allerlei fronten ontwikkelt.

Om dit tij te doen keren zet de Wethoudersvereniging zich op tal van manieren in om het aanzien van het ambt te verbeteren. In de eerste plaats doen wij dit door wethouders te ondersteunen bij hun ontwikkeling, maar ook staan wij wethouders individueel terzijde bij rechtspositionele  of vertrouwelijke vragen. Via onze rol als belangenbehartiger zetten wij in op verbetering van het aanzien van het ambt als functionaris in het openbaar bestuur. Want uiteindelijk is en blijft het de ‘mooiste hondenbaan die er is’.

Wat doen we?