Aangepast wetsvoorstel covid-19 onvoldoende oog voor wethouders

De Wethoudersvereniging heeft, samen met de VNG en het NGB een reactie gegeven op het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

In vergelijking met de eerdere, niet openbaar gemaakte, consultatieversie is het voorstel aangepast op basis van het advies van de Raad van State en de reactie van stakeholders waaronder de Wethoudersvereniging. De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging zijn in een gezamenlijke reactie van mening dat het voorstel in de huidige vorm een forse verbetering is in vergelijking met de consultatieversie, maar het biedt nog weinig ruimte voor lokaal maatwerk en de rol van wethouders en de gemeenteraad is te beperkt.

‘Er is te beperkt ingegaan op ons verzoek de democratische legitimatie en de rol en positie van colleges en raden te herstellen, vandaar dat wij als vereniging kritisch zijn in onze gezamenlijke reactie.’ Aldus directeur Jeroen van Gool. Het wetsvoorstel bevat nu ook onderdelen die tegemoet komen aan onze voorstellen, maar ook onderdelen die in vergelijking met de consultatieversie niet zijn gewijzigd. De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging vinden het positief dat gemeenten meer dan in de huidige crisisstructuur in positie worden gebracht. Het voorstel biedt echter weinig ruimte voor lokaal maatwerk, terwijl juist in deze fase de nadruk ligt op lokale en regionale problematiek.

Ook gemeenten moeten het belang van de volksgezondheid én maatschappelijke en economische belangen kunnen afwegen en beslissen welke maatregelen nodig zijn. Bij een te sterke regulering op centraal niveau is die afweging niet mogelijk.

Gezamenlijke brief aan Tweede Kamer

In een gezamenlijk brief aan de Tweede Kamer vragen de VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging vooral aandacht voor:

  • Het borgen van democratische legitimatie van besluitvorming op lokaal niveau.
  • Het borgen van de invloed van lokaal en regionaal bestuur op de crisisaanpak: centraal wat moet, lokaal wat kan.
  • Het opnemen van een duidelijk op- en afschalingsmodel in de bevoegdheidsverdeling tussen Veiligheidsregio’s en gemeenten.
  • Het handhavingsaspect van de norm van veilige afstand voor specifieke groepen.
  • De omschrijving van het begrip 'evenement'.
  • Een ruimhartige financiële compensatie van gemeenten voor het uitvoeren van alle extra taken.

Oproep aan de Kamer

De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging roepen de Tweede Kamer op hun voorstellen alsnog in de wet te verwerken, en vervolgens tempo te maken met de invoering ervan.

Bijlagen

Wat doen we?