Kamerbrief over derde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, die in werking trad op 9 april 2020, is verlengd tot 1 maart 2021.

Het is gewoonlijk  juridisch niet mogelijk om digitaal te besluiten en deze wet biedt hiervoor een tijdelijke oplossing. Deze tijdelijke wet maakt het mogelijk voor waterschappen, provincies en gemeenten om digitaal besluiten te nemen. Deze wet is van groot belang om het functioneren van de besturende organen op decentraal niveau ook in deze tijd zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. De wet zou op 1 januari 2021 eindigen, maar in een brief van Minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer heeft zij het voornemen geuit, op verzoek van o.a de Wethoudersvereniging, deze wet te verlengen.

Om de transparantie te waarborgen, moet de digitale vergadering via een openbare livestream beschikbaar zijn. 

Wat doen we?