Kamerbrief Versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen

In deze brief wordt een aanzet gegeven tot discussie over het aantal wethouders en het aanpakken van de deeltijdfactor van wethouders. De Wethoudersvereniging roept de minister en Kamerleden op het deeltijdwethouderschap te schrappen en het maximumaantal wethouders vrij te geven aan het oordeel van de gemeenteraad. Het wethouderschap is een ondeelbaar ambt.

Wat doen we?