Wethoudersvereniging nodigt Tweede Kamer uit om door te praten over visie rechtspositie

Minister Plasterk (BZK) stuurde de Tweede Kamer deze week de langverwachte integrale visie op de rechtspositie van burgemeesters, wethouders en raadsleden. 

Per brief  is de Tweede Kamer uitgenodigd het gesprek over de visie in relatie tot de voorgestelde maatregelen ten aanzien van de rechtspositie met ons aan te gaan. 

Uitnodiging aan Tweede Kamer

De Wethoudersvereniging is blij met de visie en hoopt dat de Tweede Kamer deze onderschrijft. Het recente verleden gaf veel losse wijzigingen te zien in de rechtspositie van politieke ambtsdragers zonder dat deze wijzigingen in samenhang konden worden beoordeeld. Dit kan dankzij deze visie nu wel.

De Wethoudersvereniging hoopt, samen met de andere beroepsverenigingen voor politieke ambtsdragers, dat de Tweede Kamer de visie onderschrijft en als richtsnoer gebruikt als zij over de rechtspositie van politieke ambtsdragers praat. Graag gaan de beroepsverenigingen - waaronder de Wethoudersvereniging - met de Tweede Kamer in gesprek om het perspectief van politieke ambtsdragers van het decentrale bestuur nader toe te lichten.

Visie

De visie stelt dat arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers in principe zo veel mogelijk in lijn moeten zijn met die van werknemers. Maar de bijzondere positie en de staatsrechtelijke verhoudingen brengen met zich mee dat de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers soms een bijzondere vorm (moeten) hebben. Zo geldt bijvoorbeeld dat:

  • aan een bestuurlijke functie abrupt en ongewild een einde kan komen en herbenoeming in een politiek ambt geen vanzelfsprekendheid is;
  • het vervullen van een politiek ambt van een geheel andere aard is dan een gewone dienstbetrekking;
  • er voor ambtsdragers geen ontslagtoets door UWV of kantonrechter, opzegtermijnen en ontslagbescherming zijn;
  • er geen mogelijkheid is om in onderling overleg of in cao’s tot aanvullende regelingen te komen. 

Zoals de Wethoudersvereniging bij eerdere veranderingen heeft gepleit, gaat zij er vanuit - nu deze visie er ligt - dat het kabinet de lopende én toekomstige rechtspositiethema’s met voortvarendheid en in constructief overleg met vertegenwoordigers van politieke ambtsdragers oppakt.

Wat doen we?