mores prudentie v2

Moresprudentie

Ook op het terrein van integriteit en ondermijning is het goed om in colleges blijvend met elkaar het gesprek aan te gaan over wat de norm is.

Daarom hebben wij het afgelopen jaar achter de schermen gewerkt aan een onderzoek over Moresprudentie; jurisprudentie over de mores rond integriteit.

Dit hebben wij ontwikkeld tot een toolkit waar de nieuwe colleges straks gebruik van kunnen maken. Aan de hand van zogenoemde ‘gespreksstarters’ verken je met elkaar waar jouw grenzen, normen en waarden liggen. Dit heeft naar ons oordeel meer effect dan alleen een selectie aan de poort via een Verklaring Omtrent Gedrag of een eenmalige risicoanalyse.

Over de Wet over de instelling van een risicoanalyse voor wethouders is vorige week nog bekend gemaakt dat er meer tijd voor nodig is om dit te implementeren. Dat ontslaat ons niet van de taak onze eigen integriteit te onderzoeken. Gebruik daar straks die toolkit voor.

mores prudentie v2

Wat doen we?