AdobeStock 352135337

Onderzoek 'Diversiteit en inclusie: wethouders met een migratieachtergrond.'

De afgelopen maanden heeft de Wethoudersvereniging onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusie van wethouders, waterschapsbestuurders en gedeputeerden met een migratieachtergrond.

We hebben een aantal interessante resultaten uit de enquête verkregen.

Resultaten

Uit de enquête is gebleken dat er weinig eenstemmigheid bestaat over dit onderwerp. Over het algemeen lijkt het erop dat er niet veel waarde wordt gehecht aan diversiteit door de respondenten. Wij denken dat het in dit geval van belang is om wethouders, waterschapsbestuurders en gedeputeerden voor te lichten over wat diversiteit kan betekenen en opleveren.

Wat verder is opgevallen, is dat er veel weerstand is tegen het benoemen van diversiteit en inclusie als probleem. Het zou kunnen zorgen voor positieve discriminatie en dus averechts werken. ‘Geen probleem creëren dat er niet is’.

Toch is er gebleken dat er wel een aanzienlijke behoefte is aan het bespreekbaar maken van het onderwerp. De aandacht erop vestigen en erover in gesprek gaan kan er volgens veel respondenten voor zorgen dat mensen met een migratieachtergrond worden gestimuleerd om deel te nemen en kan hen hierbij ondersteuning bieden.

Er zal dus een middenweg gevonden moeten worden: diversiteit en inclusie moeten niet worden bestempeld als problemen, maar ze kunnen gezien worden waardevolle toevoegingen. Op die manier wordt er op een positieve manier ruimte gecreëerd voor mensen met én zonder migratieachtergrond om hun verhaal te delen en zo hun bijdrage te leveren aan een diverser en inclusiever openbaar bestuur.

 

AdobeStock 352135337

Wat doen we?