Publicaties

In dit onderdeel kunt u onze publicaties vinden die te maken hebben met het wethouderschap.

Via publicaties, rapporten of artikelen van de Wethoudersvereniging of andere relevante organisaties, is het mogelijk om kennis te nemen van relevantie informatie over het wethoudersvak.

Vragen?

Mocht u onverhoopt vragen hebben over onderstaande publicaties, neem dan contact met ons op:

Onze publicaties

Publicaties i.o.v. Wethoudersvereniging