Deeltijdwethouder: De eindbalans

In de vroege jaren zeventig, toen ruim twee-derde van de Nederlandse wethouders in deeltijd werkte, had men wellicht niet kunnen voorspellen dat twee decennia later de balans zou kantelen. Tegen de jaren negentig was er een sterke aanname dat het wethouderschap zich volledig zou evolueren tot een fulltime ambt, met de voortschrijdende toewijding van wethouders aan lokaal bestuur. Toch, met de tijdreis naar 2022, blijkt de deeltijdwethouder standvastig te blijven. Tegen de verwachtingen in is het fenomeen van de deeltijdwethouder nog steeds aanwezig, ondanks dat wethouders vanuit het rijk steeds omvangrijkere taken hebben.

Dit rapport streeft naar een diepgaande analyse van de positie van de deeltijdwethouder in Nederland. Terwijl academisch onderzoek op dit gebied zeldzaam is, en veelal stopte in de jaren negentig, poogt dit rapport het gat in de literatuur te dichten. Door terug te blikken naar het verleden, worden de dynamieken en trends die het deeltijdwethouderschap hebben gevormd, ontrafeld.

Met een focus op wettelijke kaders en het concept van het deeltijdwethouderschap, gaat het rapport verder dan cijfers alleen. Het onderzoekt de realiteit achter deze cijfers: Wie zijn de deeltijdwethouders? Wat zijn hun ervaringen en uitdagingen? En, welke factoren beïnvloeden gemeenteraden bij hun beslissingen over deeltijdaanstellingen?

Met behulp van een gedetailleerde database, enquêtes en diepte-interviews, biedt dit rapport een breed scala aan perspectieven. Het stelt ons in staat niet alleen te begrijpen hoeveel wethouders het ambt in deeltijd uitoefenen, maar ook waarom zij dat doen, en welke impact dit heeft op hun professionele leven en de gemeenten die zij dienen.

In een tijd waarin het belang van lokaal bestuur en gemeenschapsbetrokkenheid groter is dan ooit, is het van essentieel belang om de nuances van het wethouderschap te begrijpen. Met dit rapport hopen we een bijdrage te leveren aan dit begrip en een fundament te leggen voor toekomstige discussies en beleidsbeslissingen over het deeltijdwethouderschap in Nederland.

Schermafbeelding 2023 10 19 om 12.36.17

Wat doen we?