image v7

Handboek voor de wethouder

Nederland is een echt wethoudersland. Dat wil zeggen dat veel zaken waarbij inwoners of ondernemers de overheid ontmoeten onder verantwoordelijkheid van wethouders vallen. In onze democratie kan iedereen zonder vooropleiding wethouder worden. Dit zogenaamde lekenbestuur wil niet zeggen dat er geen verwachtingen van wethouders zijn. Die zijn juist torenhoog.

In dit boek, dat tot stand is gekomen onder redactie van de directeur van de Wethoudersvereniging, Jeroen van Gool, delen diverse auteurs hun inzichten over de veelzijdigheid van het wethouderschap. Dit boek vormt een naslagwerk voor aanstaande, nieuwe, ervaren en afgetreden wethouders die vanuit een afwisselend perspectief, soms beschouwend, soms vanuit de praktijk, inzicht wordt geboden in de dynamiek van het wethoudersambt. Hetgeen ook nuttig is voor mensen die in de omgeving van wethouders werken. Met dit boek wil de Wethoudersvereniging wethouders op weg helpen, steun bieden en van reflectie voorzien in het ambt.

Woensdag 18 mei 2022 is het Handboek voor de wethouder gepresenteerd aan Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is nu te koop in boekwinkels en via https://www.boomdenhaag.nl/webshop/handboek-voor-de-wethouder

Alle wethouders die geïnstalleerd worden in het termijn 2022 - 2026 ontvangen dit boek van ons. 

image v7

Wat doen we?