Download publicatie

loco voor de leeuwen cover

Loco voor de leeuwen

Crisiservaringen locoburgemeesters.

Loco voor de Leeuwen is een gezamenlijke publicatie van de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Deze publicatie is de tweede editie en het vervolg op een eerdere bundel met interviews uit 2009. In de interviews komen diverse crisiservaringen van wethouders aan bod, op het moment dat zij de rol van locoburgemeester vervulden.

De nadruk in de interviews ligt vooral op de persoonlijke ervaringen, de bestuurlijke dilemma’s en de mate waarin men was voorbereid op het moment dat men de leiding kreeg op het moment van de crisis.

Ondanks de verschillende soorten crises, kunnen uit de persoonlijke ervaringen generieke lessen worden getrokken. Het onverwachte, het belang van de voorbereiding, de communicatie richting de bevolking en de persoonlijke impact zijn elementen die in diverse interviews naar voren komen. Loco voor de Leeuwen biedt wethouders een heldere kijk op de taken die collega’s in crisistijd op zich namen. Het zijn openhartige verhalen over eenzaamheid, emoties en daadkracht op momenten die er toe doen.

Download publicatie

loco voor de leeuwen cover

Wat doen we?