De transformatie van de wethouder

Hoe lokaal bestuur het sociaal domein verandert.

Henk Gossink was, samen met Sandra Kensen, programmaleider Van het programma ‘wethouders in 3D perspectief’. Dit boek is ontstaan vanuit de inzichten die hij in de bijeenkomsten voor dit programma opgedaan heeft. De verschillende hoofdstukken worden opgehangen aan een concrete ervaring of casus die in deze bijeenkomsten ter tafel gekomen zijn. De casussen worden gebruikt om te laten zien wanneer je welke keuze maakt als bestuurder, en op welke manier je tot zo`n keuze komt. Met alle veranderingen die op de gemeenten af komen, kunnen ook de wethouders niet achterblijven.  Ook de wethouder moet transformeren, meegroeien. De verschillende tips, zoals ‘Don’t be a stranger’ bij samenwerkingspartners, gaan natuurlijk niet alleen op voor de decentralisaties in het sociaal domein, maar voor veel meer facetten binnen de gemeente. Zo ook de tips over mensen betrekken, zichtbaar en aanwezig zijn en door eerlijk en open zijn mensen aan je binden. Het boekje zet aan het denken over uw rol als wethouder en hoe u uw rol invult.

Daarnaast biedt het tips en trucs over hoe goed om te gaan met moeilijke situaties, partners, burgers en andere zaken. Het werk geeft een duidelijk overzicht van ‘hoe het zo gekomen is’ met de decentralisaties. Daarnaast schetst het valkuilen die bestuurders onvermijdelijk tegen zullen komen. Ook geeft Gossink praktische handvatten en tips voor bijvoorbeeld het creëren van een goede bestuurlijke visie. Het boek is opgebouwd uit 5 essays. De onderwerpen zijn: visievorming, bestuurlijke monitoring en waaraan dit moet voldoen, ‘meervoudige monogamie’ over de relaties met de inwoners van je stad, samenwerking tussen instituten en het laatste essay gaat over de bijzondere rol die de wethouder speelt. Veel inzichten uit het boekje zijn voortgekomen uit de bijeenkomsten in het kader van ‘wethouders in 3D perspectief’ vanuit de Wethoudersvereniging.

Kosten

Onbekend.

Bestellen

In opdracht van de Wethoudersvereniging heeft Van de Bunt Adviseurs samen met SIOO de programmaleiding van dit traject met masterclasses, visietrajecten en consultatie verzorgd. Een exemplaar van de publicatie is te bestellen via Henk Gossink:

Wat doen we?