Rapportage onderzoek arbeidsparticipatie voormalig wethouders

De arbeidsmarktpositie van voormalige wethouders is een onderwerp dat zowel maatschappelijke als politieke relevantie heeft. In 2008 werd een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke instrumenten om de arbeidsmarktparticipatie van voormalige politieke ambtsdragers te bevorderen. Meer dan tien jaar later is er behoefte om de huidige situatie opnieuw te beoordelen, met een specifieke focus op voormalige wethouders.

De aanleiding voor dit onderzoek, uitgevoerd door EMMA - Experts in Media en Maatschappij i.o.v. de Wethoudersvereniging, komt voort uit signalen dat wethouders meer problemen ondervinden bij het vinden van passend werk na hun bestuursperiode dan andere politieke ambtsdragers. Het onderzoek heeft als doel te achterhalen waarom dit het geval is en welke instrumenten eventueel geschikt zijn om de arbeidsmarktparticipatie van voormalige wethouders te bevorderen .

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuurstudie, interviews met verschillende stakeholders, een online vragenlijstonderzoek, en analyse van de resultaten. De onderzoeksopzet omvatte verschillende fasen, waaronder de startbijeenkomst met de begeleidingscommissie, het opstellen van de conceptrapportage, en de uiteindelijke vaststelling van de eindrapportage.

De Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa) speelt een belangrijke rol in de context van dit onderzoek. Deze wet biedt de meeste politieke ambtsdragers recht op een uitkering na het vervullen van een politiek ambt, en de duur van deze uitkering is afhankelijk van de duur van de beklede politieke functies.

De resultaten van dit onderzoek zijn niet alleen van belang voor voormalige wethouders en hun potentiële werkgevers, maar ook voor beleidsmakers, onderzoekers, en de bredere samenleving. De bevindingen kunnen bijdragen aan een beter begrip van de uitdagingen en kansen die voormalige wethouders tegenkomen op de arbeidsmarkt, en kunnen leiden tot gerichte aanbevelingen om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.

Wat doen we?