De psychosociale impact van bedreiging

Voor bestuurders, wethouders, gemeenteraadsleden en andere mensen met een publieke taak

Een besluitvormende en beeldbepalende functie in het openbaar bestuur kan negatieve en soms dreigende reacties oproepen. Deze reacties kunnen zich voordoen in de openbare ruimte, in de privéruimte of digitaal. Hoe iemand daarmee omgaat verschilt en hangt onder meer af van de gebeurtenis zelf en van iemands persoonlijkheid, geschiedenis en veerkracht op dat moment.

Psychosociale ondersteuning

Als de bedreiging of agressie zeer ingrijpend is, kan ARQ IVP psychosociale ondersteuning bieden. ARQ IVP is onder andere gespecialiseerd in het ondersteunen en
opvangen van professionals met een publieke taak, zowel preventief als tijdens of na een ingrijpende gebeurtenis. Een gesprek met een hulpverlener van ARQ IVP is een
mogelijkheid om, geheel vertrouwelijk, te reflecteren op de uitdagingen waar een publiek persoon op psychologisch terrein voor staat. Belastende factoren kunnen in kaart
gebracht worden, evenals hulpbronnen en persoonlijke strategieën om met de bedreiging om te gaan.

Hoe werkt het?

Als u contact opneemt met ARQ IVP vragen we u om enkele gegevens te delen omtrent de gebeurtenis. Daarna zorgen we in overleg met u voor professionele
ondersteuning door een van onze hulpverleners, telefonisch, online of face to face.

Het voordeel van een gesprek

Door het bieden van een gesprek wordt duidelijk dat de psychosociale kant van een publieke functie aandacht verdient. De persoon in kwestie krijgt informatie en
handvatten om met de situatie om te gaan.

Voor wie zijn de kosten?

ARQ IVP werkt voor werkgevers of voor organisaties die als opdrachtgever optreden, bijvoorbeeld de gemeente. Zij krijgen een factuur van de kosten.

Privacy

ARQ IVP houdt zich aan de wet op de privacy. Over de inhoud van de gesprekken wordt geen informatie aan derden verstrekt.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op arqivp.org of mail naar arqivp@arq.org. ARQ IVP is tijdens kantoortijden bereikbaar via 020 – 840 76 20 en in geval van spoed buiten kantoortijden via 088 – 33 05 112.

Wat doen we?