ondersteuning 250064025
ondersteuning 250064025

Vangnet voor bedreigde wethouders

Eind 2015 is tussen BZK en de Wethoudersvereniging, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en Raadslid.nu afgesproken dat er een financiële voorziening komt voor bedreigde politieke ambtsdragers.

Het asielvraagstuk liet zien dat politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, steeds vaker persoonlijk worden aangesproken op besluiten van de gemeente. Dat gaat soms gepaard met agressie en geweld. Dit wordt niet geaccepteerd en moet bestreden worden! Om te voorkomen dat de beveiliging van politieke ambtsdragers in acute dreigingssituaties tot politieke discussie of tot financiële problemen in gemeenten leidt, stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een financieel vangnet in voor aanvullende beveiligingskosten.

Indien wethouders naar aanleiding van acute dreigingssituaties hulp wensen, kunnen zij zich melden bij de Wethoudersvereniging. Wij kunnen u dan naar de juiste personen doorverwijzen.

Wat doen we?