vertrouwenspersoon 69082343
vertrouwenspersoon 69082343

Vertrouwenspersonen

Sinds 2016 is binnen het bureau van de Wethoudersvereniging een gecertificeerde vertrouwenspersoon aanwezig.

Op het gebied van agressie, geweld, integriteit, ondermijning en ongewenste omgangsvormen wordt op vertrouwelijke basis een overlegmogelijkheid aan wethouders geboden. Door steun vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, i.c. het Netwerk Weerbaar Bestuur, wordt deze vertrouwensfunctie nu actiever onder de aandacht van wethouders gebracht.

In samenwerking met het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters en de Vereniging voor Raadsleden is de vertrouwensfunctie uitgebreid tot een Ondersteuningsteam. Dit Ondersteuningsteam wordt bijgestaan door een netwerk bestaande uit ‘peers’, die verdere (langdurigere) ondersteuning ter plaatse kunnen verzorgen.

Directeur Jeroen van Gool is onze vertrouwenspersoon. 
Hij is bereikbaar via jeroenvangool@wethoudersvereniging.nl of 06 - 2307 7736.

Wat doen we?