Bestuurlijke ontwikkeling

Voor de ondersteuning van wethouders, hebben we in 2021 gewerkt aan het Bestuurlijk ontwikkelplan (BOP). Deze bevat inmiddels een online assessment gerelateerd aan de competenties van wethouders.

Daarnaast verkrijgen bestuurders in hun BOP inzicht in hun bestuursstijl. Ook wordt aan de hand van enkele verdiepingsvragen in zicht gebracht wat de huidige ervaring en mogelijk gewenste ontwikkeling en aanvullende ervaring is van bestuurders om hen te versterken in hun ambt.

In 2022 willen wij dit BOP actief aanbieden aan bestuurders om hen zodoende handvatten te bieden in hun loopbaanperspectief en te versterken in hun ambt. Daarnaast werken we aan een digitaal kenniscentrum voor wethouders. In deze digitale omgeving bundelt zich actuele en relevantie informatie voor bestuurders over hun rechtspositie en de rol en positie die bestuurders bekleden.

Alle wethouders die na de verkiezingen aantreden zullen op de hoogte gebracht worden van deze belangrijke kennisbron, zodat zij hier hun voordeel mee kunnen doen.

Wat doen we?