Bijeenkomsten DIA

In het kader van het programma Democratie in Actie (DIA) werken we samen met de andere beroeps- en belangenbehartigingsverenigingen voor het decentrale openbaar bestuur.

Samen met het Genootschap voor Burgemeesters en de Vereniging van Gemeentesecretarissen organiseren we maaltijdgesprekken. Dit zijn bijeenkomsten waarin de samenwerking aan de collegetafel centraal staat. Ook organiseren we thematische bijeenkomsten over vakmanschap in de energietransitie. Een groot en belangrijk thema dat het dagelijkse werk van de wethouder, gedeputeerde en waterschapsbestuurder sterk beïnvloedt.

Onderzoek naar soepel overstappen

Naast bijeenkomsten hebben we als vereniging de laatste maanden, samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden,  ook onderzoek gedaan naar wat er nodig is voor een raadslid om een soepele overstap naar het wethouderschap te maken. Het doel hiervan is de inwerkperiode van nieuwe wethouders te verkorten na hun aantreden, zodat ze snel aan de slag kunnen voor hun lokale gemeenschap.