Lunchgesprek met de NSOB: bestuurder in en tussen politiek en netwerk

In de verhouding tussen politiek en netwerken nemen bestuurders een bijzondere positie in. Bestuurders maken deel uit van de politiek (niet alleen in het college, maar ook in debat met de volksvertegenwoordigers), maar participeren ook in netwerken.

De positionering in politiek en in netwerken is bijzonder: de bestuurder is een actor die in zowel de politiek als het netwerk tegelijkertijd actief is en daarin zeggenschap heeft. Welke unieke mogelijkheden biedt deze positionering, en welke dilemma’s hangen er mee samen?

De Nederlandse School voor Openbaar bestuur heeft over deze vraag een essay geschreven, en onderzoekers Martin Schulz en Marije Huiting zullen tijdens de lunchgesprekken met u in gesprek gaan over de bestuurder in en tussen politiek en netwerk. We zullen met elkaar in gesprek gaan over hoe bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen tussen politiek en netwerken.

Op 22 oktober, 19 november en 3 december 2021 hebben we lunchgesprekken met de NSOB gepland staan.

Kosten

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, als u zich korter dan 1 week van te voren afmeld, zijn wij wel genoodzaakt de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van Democratie in Actie.

lunch meeting

Inschrijven