Bijeenkomsten Weerbaar Bestuur

De Wethoudersvereniging maakt samen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderdeel uit van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OT).

Dit ondersteuningsteam geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in gevallen van intimidatie, agressie of geweld tegen een bestuurder, een vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet kunnen of soms moeten worden.

Het OT is een aanvulling op de ondersteuning die de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, de commissarissen van de Koning en politieke partijen vanuit hun rol bieden.

Het OT organiseert bijeenkomsten om wethouders, raadsleden en burgemeesters weerbaarder te maken.

 

Wat doen we?