Bijeenkomst over het goede gesprek 

Het aantal intimidaties en bedreigingen richting lokale bestuurders is de laatste jaren sterk gegroeid. Bijna de helft krijgt hiermee te maken.

De cijfers zeggen veel, maar daadwerkelijk vertellen over welke impact bedreiging op jou heeft als persoon en als bestuurder, daar rust vaak nog een taboe op. “Want het hoort toch bij het ambt, en daar heb ik toch zelf voor gekozen?”, is (te) vaak de gedachtegang. Terwijl het juist als wethouder of raadslid van belang is dat je vrij en zonder druk je werk kunt doen.

Zes wethouders uit verschillende delen van Nederland vertellen in de 2Doc documentaire Doelwit over de impact van (anonieme) bedreigingen. Wij adviseren u om deze documentaire vooraf te bekijken. 

Dit is een handreiking om een gesprek te voeren over omgaan met agressie en bedreiging bij politieke ambtsdragers. Het doel van deze bijeenkomst is om het gesprek hierover in een raad en college op gang te brengen.

Inschrijven

Wat doen we?