Omgaan met intimidatie en bedreiging

De training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders bereidt burgemeesters en wethouders voor op onverwachte situaties.

Tijdens de training gaan de deelnemers aan de slag met concrete casuïstiek en ervaringen met intimiderende en bedreigde situaties. Na de training hebben de deelnemers handvatten voor een handelingsrepertoire om in een vroegtijdig stadium de regie over de bedreigde situatie en het eigen functioneren te nemen. Daarbij hebben de deelnemers inzicht in preventieve factoren en de-escalerend handelen en kunnen deelnemers beoordelen of actie nodig is en wie ze daarvoor kunnen inschakelen.

Inmiddels hebben al 120 burgemeesters deelgenomen aan de training. Met maximaal 10 deelnemers per training is er voldoende ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen.

Neem contact met ons op voor het verzorgen van een of meer van deze trainingen.

Contact

Vandana Jankipersadsing
T | 070-373 81 23
E | vandana@wethoudersvereniging.nl

Inschrijven

Ga naar dit inschrijfformulier op de website van Weerbaar Bestuur.

Inschrijven

Wat doen we?