VR training De Weerbare Wethouder

Het ambt van politieke ambtsdragers staat op verschillende manieren onder druk. Dat ondervinden velen van jullie aan den lijve.

De Wethoudersvereniging stimuleert het vergroten van weerbaarheid en het tegengaan en ondermijnende invloeden. Denk hierbij aan instrumentontwikkeling, voorlichting en het aanbieden verschillende trainingen i.s.m. het Netwerk Weerbaar Bestuur.

In deze training krijgt u de kans om deel te nemen aan een Virtual Reality Experience over ondermijning. Dit is één van de nieuwe weerbaarheidsinstrumenten en speelt zich af op een vakantiepark.

De kracht van de training ligt in de beleving van de VR simulatie en uitwisseling met mede wethouders. Met elkaar geven we duiding aan de beelden uit de simulatie en bieden we handelingsperspectief in de omgang met ondermijnende situaties.

Contact

Vandana Jankipersadsing
T | 070-373 81 23
E | vandana@wethoudersvereniging.nl

Inschrijven

Wat doen we?