Intervisie traject

De Wethoudersvereniging organiseert intervisietrajecten, waarin de deelnemers in een veilige omgeving concrete vraagstukken uit hun werk aan de orde kunnen stellen om zo van elkaar te leren. Interesse? Je kan je voor zo’n traject aanmelden.

Waarom intervisie?

Hoe werk je met anderen samen? Hoe ga je om met een crisissituatie? Hoe treed je als wethouder effectief op? Al dat soort vragen kan je aan de orde stellen in een intervisietraject. Het gaat daarbij niet zozeer om vakinhoudelijke onderwerpen, maar meer om de manier waarop jij als persoon je kennis, competenties en vaardigheden inzet in je werk. Bijvoorbeeld in een bestuurlijke probleemsituatie, in de samenwerking binnen uw partij of met de gemeenteraad of in de omgang met de pers.

Hoe werkt het?

Tijdens een intervisietraject ga je samen met collega-wethouders en een professionele begeleider aan de slag om te kijken hoe je je in een bepaalde situatie kunt opstellen. Intervisie stimuleert zo bij alle deelnemers een andere, vaak verfrissende kijk op de manier waarop je je wethouderschap invult. Van de deelnemers wordt een vragende en analytische houding verwacht, waarbij je eerst goed naar elkaar luistert voor je alternatieven voorstelt of eigen ervaringen inbrengt.

Data en locatie

Wij hanteren open inschrijving, zodat wij op basis van regionale en politieke spreiding groepen kunnen samenstellen. Een intervisietraject bestaat uit zes bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst plan je samen de vijf vervolgafspraken in. Voorafgaand aan het traject vindt een persoonlijke intake plaats. Na je aanmelding zullen wij in overleg met jou en andere potentiële deelnemers een eerste datum en locatie bepalen.

Als de datum die hiernaast genoemd is niet schikt dan kun je je hier aanmelden. Bij voldoende deelnemers nemen wij dan contact met je op. 

Kosten

De kosten voor het intervisietraject van 6 bijeenkomsten bedragen:

  • voor leden € 300,- (exclusief BTW); 
  • voor niet-leden € 750,- (exclusief BTW).

De kosten voor de intervisie kunnen door de gemeente worden vergoed. Als een groep na de eerste 6 bijeenkomsten door wil gaan, dan geldt een tarief van € 500,- (exclusief BTW) per deelnemer voor de volgende 4 bijeenkomsten. Ook deze vervolgbijeenkomsten vinden plaats onder leiding van een professionele begeleider. De cycli van 4 bijeenkomsten kunnen daarna naar behoefte herhaald worden.

intervisie wethouders

Inschrijven

Wat doen we?