Democratie & Jongeren (Online)

Als bestuurder worden we soms geleefd door onze agenda. Soms moet je in die agenda ook even tijd maken voor een bijeenkomst waarop je kunt nadenken over de toekomst.

Woensdag 3 maart van 16:00 tot 17:30 uur is zo’n moment. Dan vindt namelijk de online bijeenkomst ‘Democratie & Jongeren’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt het Rapport Democratie & Jongeren gepresenteerd. Graag wijs ik jullie als collega-bestuurder op het belang om ook aanwezig te zijn.

Rapport is een momentopname

Er gebeurt veel op het vlak van jongerenparticipatie. Maar inspanningen blijken nog niet op te tellen tot het daadwerkelijk normaliseren van jongereninspraak en participatie in onze democratie. Op welke manier zorgen we voor structurele samenwerking tussen jongeren en bestuurders en beleidsmakers, zodat een win-win voor iedereen ontstaat?

Waarom deelnemen?

Dat is waar jongeren en bestuurders tijdens deze bijeenkomst met elkaar over in gesprek gaan. Zeker nu in deze coronaperiode moeten we jongeren het gevoel geven dat ze er mogen zijn. Dat ze mogen en moeten meepraten over het beleid. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat samen met Laurentien van Oranje met jongeren en bestuurders in gesprek over Democratie & Jongeren en over het belang van jongerenparticipatie.

Opzet bijeenkomst

De bijeenkomst bestaat onder meer uit een vraaggesprek met de minister over het rapport, een panelgesprek met bestuurders - waar ik zelf een bijdrage aan lever - en daarnaast gaan alle aanwezige bestuurders en jongeren met elkaar in break out sessies concrete acties formuleren: hoe gaan we verder met jongereninspraak- en participatie?

Meer informatie

De bijeenkomst is Online via Zoom. Na aanmelding ontvang je nog een mail met de inloggegevens. Deel eventuele vragen via jongerendemocratie@minbzk.nl.

Hopelijk tot dan!

AdobeStock 283017482

Inschrijven

Wat doen we?