Opgavegericht Besturen (Online)

Met de verkiezingen in aantocht is het tijd om te reflecteren op het vak van wethouder! De term opgavegericht werken valt vaak, evenals participatie en netwerksturing.

Het vak van wethouder is aan het veranderen. Het sectoraal sturen vanuit macht lijkt op zijn retour. Het sturen vanuit afgebakende portefeuilles staat onder druk. Steeds vaker krijg je als wethouder de rol van ambtelijk manager. Het ambtelijk apparaat moet zich meer gaan plooien naar opgaven en portfolio’s van projecten, processen en programma’s. Ze moet sneller en flexibeler inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Collegeprogramma’s voor vier jaar vastzetten is steeds lastiger. Tijd om stil te staan bij wat opgavegericht werken nu ten diepste inhoud en wat deze benadering van maatschappelijke vraagstukken vraagt van jou als wethouder.

Organisatie

Deze online bijeenkomst organiseert de VPNG in samenwerking met de Wethoudersvereniging. 

Doelgroep

De sessie Opgavegericht Besturen richt zich specifiek op wethouders en de rol je binnen opgavegericht besturen kunt hebben.

Op 11 februari spreekt Enrico Kraijo, directeur van de VPNG en co-auteur van het boek ‘Opgavegericht werken, langs vier invalshoeken op weg naar een adaptieve gemeente', speciaal voor wethouders over Opgavegericht Besturen. Het boek kwam tot stand na gesprekken met 180 gemeenten en provincies, en samen met 60 gemeentelijke koplopers ontwikkelde Enrico met Hans van der Heijden een raamwerk om opgavegericht werken te implementeren binnen gemeenten.

Tijdens deze sessie op 11 februari gaat Enrico dieper in op de volgende vragen:

  • Wat houdt opgavegericht werken nu werkelijk in?
  • Welke bestuursstijl past het beste bij opgavegericht werken?
  • Hoe verhoudt opgavegericht werken zich tot programmasturing en de programmabegroting?
  • Hoe ga je om met het integrale karakter van opgavegericht werken versus de portefeuilleverdeling?

Aanmelden

Meld je aan voor deze sessie 'Opgavegericht Besturen' via de link rechts.

Aanmelden kan ook per e-mail via t.routers@vpng.nl. Enkele dagen voor de online bijeenkomst ontvang je de deelnamelink.

Contact

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Opgavegericht Besturen VPNG

Inschrijven

Wat doen we?