Masterclasses

In een Masterclass gaan bestuurders aan de hand van een inleiding door een (ervarings-) deskundige in gesprek met elkaar.

De thema’s voor de masterclasses raken relevante en actuele aspecten van het wethoudersambt. Bestuurders doen kennis en vaardigheden op en kunnen samen reflecteren en de inhoudelijke verdieping opzoeken.

Er is ook de gelegenheid om op informele wijze in contact te komen met vakgenoten uit andere gemeenten en van andere politieke partijen. Masterclasses zijn enerzijds gericht op kennis en vaardigheden en anderzijds op inhoudelijke verdieping en reflectie.

Masterclasses zijn bijeenkomsten van een dagdeel. Bestuurders komen ook in contact met collega’s uit andere steden en van andere politieke partijen.

Wat doen we?