Bestuurlijk leiderschap in crisistijd (Online)

Meer dan ooit ondervinden wethouders last van structureel incidentalisme: het sterk varen op dagkoersen en de noodzaak om aan realtime politics te doen, en dat in een context waarin ze steeds minder gezien worden als natuurlijke gezagdragers. Dit staat vaak haaks op hun verlangen en opdracht om gedragen oplossingen te vinden voor complexe problemen.

In deze masterclass onderzoeken we oplossingsrichtingen voor hoe om te gaan met deze spanning als mens en als leider. Naast de gruwel van deze complexiteit is er ook de mogelijkheid om het Schone erin te ervaren. Of hoe lijden soms terug omgezet kan worden tot leiden.

Jesse Segers

Jesse Segers is rector van Sioo, het interuniversitaire centrum voor veranderen, organiseren, leiderschap en adviseren. Hij is arbeid- en organisatiepsycholoog, opgeleid in de Gestalt-therapie en gepromoveerd in de toegepaste economische wetenschappen. Hij is bijzonder hoogleraar leiderschap aan de Exeter Universiteit. (UK). Hij is tevens gastprofessor aan verschillende buitenlandse onderwijsinstellingen. Hij wordt gedreven door een verbindende brug te slaan tussen theorie en praktijk, strategie en operatie, hoofd en hart. Hij gelooft dat de wereld hierdoor een meer waarachtige, betere en mooiere plek wordt.

Kosten

  • Voor leden: € 95,00 excl. BTW;
  • Voor niet-leden: € 475,00 excl. BTW.
mc 2

Inschrijven

Wat doen we?