Loco voor de Leeuwen

Sinds een aantal jaren organiseert de Wethoudersvereniging samen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de masterclass ''Loco voor de Leeuwen".

Deze masterclass is er op gericht om locoburgemeesters inzicht te geven in hun rol binnen de crisisbeheersing. Uit onderzoek blijkt dat 50% van alle crises begint bij afwezigheid van de burgemeester. Daarbij gaat het om meer traditionele crises in de sfeer van openbare orde en veiligheid. In het verleden hebben we bijvoorbeeld stilgestaan bij de ervaringen rond een vliegramp, een familiedrama en een grote asbestsituatie waarbij bewoners geëvacueerd zijn. Situaties waarbij je niet kunt afwachten tot de burgemeester weer terug is van bijvoorbeeld zijn/haar vakantieadres.

Steeds vaker hebben incidenten ook een lange nasleep, waarbij het voor de hand ligt dat - naarmate de situatie langer duurt - locoburgemeesters hierin ook vaker de burgemeester zullen moeten 'aflossen'. Bovendien zien we dat ook binnen andere portefeuilles steeds meer risico bestaat op crises met een soortgelijke dynamiek als bij de meer traditionele crises, zeker na de recente decentralisaties. De jeugdzorg is hier een goed voorbeeld van.

De masterclass wordt verzorgd door Joost Keemink - Haane. Hij is sinds april 2020 werkzaam bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters als bestuurlijk adviseur veiligheid en crisisbeheersing.

Kosten

  • Voor leden: €125,00 excl. BTW;
  • Voor niet-leden: €475,00 excl. BTW. 
cover loco vd leeuwen ScaleWidthWzg0MF0

Inschrijven

Wat doen we?