Loco voor de Leeuwen (Online)

Sinds een aantal jaren organiseert de Wethoudersvereniging samen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de masterclass ''Loco voor de Leeuwen". Deze masterclass is er op gericht om locoburgemeesters inzicht te geven in hun rol binnen de crisisbeheersing. Uit onderzoek blijkt dat 50% van alle crises begint bij afwezigheid van de burgemeester.

Daarbij gaat het om meer traditionele crises in de sfeer van openbare orde en veiligheid. In het verleden hebben we bijvoorbeeld stilgestaan bij de ervaringen rond een vliegramp, een familiedrama en een grote asbestsituatie waarbij bewoners geëvacueerd zijn. Situaties waarbij je niet kunt afwachten tot de burgemeester weer terug is van bijvoorbeeld zijn/haar vakantieadres.

Steeds vaker hebben incidenten ook een lange nasleep, waarbij het voor de hand ligt dat - naarmate de situatie langer duurt - locoburgemeesters hierin ook vaker de burgemeester zullen moeten 'aflossen'. Bovendien zien we dat ook binnen andere portefeuilles steeds meer risico bestaat op crises met een soortgelijke dynamiek als bij de meer traditionele crises, zeker na de recente decentralisaties. De jeugdzorg is hier een goed voorbeeld van. 

Wethouder Ton van Maanen is de gastheer voor deze masterclass.

Het programma:

 • 09.00 uur: Inloop;
 • 09.15 uur: Welkom door Jeroen van Gool, directeur Wethoudersvereniging; 
 • 09.20 uur: Inleiding door wethouder en locoburgemeester Ton van Maanen, West Betuwe;
 • 09.50 uur: Koffiepauze; 
 • 10.05 uur: Inleiding Joost Keemink, bestuurlijk adviseur veiligheid & crisisbeheersing, Nederlands Genootschap van Burgemeesters;
 • 12.30 uur: Conclusie en afsluiting door Jeroen van Gool gevolgd door een eenvoudige lunch.

Praktische informatie

 • Datum: Woensdag 14 april 2021;
 • Online via Zoom;
 • Tijd: 09.15 – 13.00 uur inclusief lunch. U bent welkom vanaf 09.00 uur.

Kosten

 • Voor leden: € 175,00 excl. BTW;  
 • Voor niet-leden: € 475,00 excl. BTW.

Update maatregelen coronavirus

Wij begrijpen de terughoudendheid bij fysiek bijeenkomen in deze tijden. Als Wethoudersvereniging houden we de landelijke maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus nauwlettend in de gaten en we hopen dat deze bijeenkomst in april door kan gaan. Het karakter van deze masterclass vraagt om een fysieke bijeenkomst en als blijkt dat de maatregelen zo zijn dat bijeenkomen onverstandig of onmogelijk is, dan zorgen wij voor een nieuwe datum op een later moment.

loco voor de leeuwen cover

Inschrijven

Wat doen we?