Lunchbijeenkomst voor wethouders, burgemeesters en gemeentesecretarissen

Samenwerking in het college voor een goede start van de volgende collegeperiode.

De collegeperiode is bijna ten einde, het krachtenveld richting het einde van de collegeperiode is politieker aan het worden en de aandacht richt zich steeds meer op wat er na 22 maart 2022 gaat gebeuren. Wat kan richting de volgende periode helpen om de belemmerende factoren voor het samenspel binnen het college te reduceren en welke factoren kunnen de samenwerking ondersteunen? Wat mag de wethouder wel/niet van de burgemeester, de collega-wethouders en de gemeentesecretaris verwachten? 

Praktische informatie

Aan de hand van het proefschrift “Wethouders en het samenspel met hun omgeving” van Petra Habets willen wij op vrijdag 25 februari van 14.00 tot 17.00 uur (vanaf 13.00 uur inloop met lunch) tijdens een bijeenkomst voor burgemeesters, gemeentesecretarissen en wethouders met jou van gedachten wisselen over do’s en don’ts in deze overgangsfase tussen twee raads- en collegeperiodes.

Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, als jij je korter dan 1 week van te voren afmeld zijn wij wel genoodzaakt de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen. 

Programma

  • 13.00 uur: Inloop met lunch
  • 14.00 uur: Welkomstwoord door burgemeester Roel Wever
  • 14.10 uur: Het samenspel binnen het college: welke rollen kunnen burgemeester, gemeentesecretaris en griffier tijdens de onderhandelingen oppakken om het samenspel te bevorderen en wat verwachten wethouders van hen én elkaar?
  • 17.00 uur: Einde
AdobeStock 207468751

Inschrijven

Wat doen we?