Koersen in onzekere tijden door Boudewijn Steur (online)

Het lijkt wel alsof wij van de ene crisis in de andere duikelen. Gelijktijdig staat Nederland voor een aantal grote transities die een lange adem vergen, zoals de klimaattransitie en de digitale transitie.

Van overheden wordt verwacht dat zij met oplossingen komen, zowel voor de problemen op de korte termijn als op de lange termijn. Overheden moeten die oplossingen verzinnen in een context van afbrokkelend vertrouwen en toenemende polarisatie tussen groepen in de samenleving.

Deze online bijeenkomst valt uiteen in drie onderdelen. Eerst wordt stilgestaan bij de belangrijkste ontwikkelingen in de context waarbinnen wethouders hun werk moeten doen. Vervolgens wordt ingegaan op de belangrijkste uitdagingen van dit moment, zowel de crisis als de transitie. Ten slotte, wordt besproken wat handelingsperspectieven voor wethouders zijn

 Over Boudewijn Steur

Boudewijn Steur is sinds 1 november 2021 directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De directeur KIEM vervult zowel intern als extern een belangrijke spilfunctie bij de realisatie van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven waar BZK voor staat.

boudewijn steur

Inschrijven

Uw gegevens

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.

Let op: U bent als wethouder niet automatisch lid. Lees hier meer over het lidmaatschap, inschrijving en de voordelen.