Bestuurlijk Leiderschap | 4-daags trainingsprogramma

Als bestuurder wordt er veelvuldig een beroep gedaan op je vaardigheid om richting te geven aan jouw doel en visie. 

De manier waarop je dit doet (verbaal, non verbaal, concreet of tussen de regels door) geeft vorm aan je leiderschap en gezag. Het is bepalend voor de mate van jouw succes in de verschillende situaties en omstandigheden waarin je terechtkomt. In deze leergang wordt (samen met zeer ervaren docenten en sprekers) in vier rijk gevulde dagen gewerkt aan competenties als communiceren, oordeelsvorming, overtuigingskracht, inlevingsvermogen, onderhandelingsvaardigheden en jouw sturend vermogen, kortom aan jouw leiderschapsvaardigheden.

Dagprogramma

09:30 - 10:00 uur: Inloop en opening
10:00 - 12:30 uur: Programmaonderdeel 1 (plenair of trainingen)
12:30 - 13:30 uur: Lunch
13:30 - 17:00 uur: Programmaonderdeel 2 (plenair of trainingen)

Kosten

  • Voor leden: €1.649,00 excl. BTW.
  • Voor niet-leden: €2.049,- excl. BTW.

Informatie

Voor meer informatie kun je bellen naar 070 - 22 10 770.

Bestuurlijk leiderschap

Inschrijven

De 4 plenaire sprekers over leiderschap

Dr. Sabine van Zuydam

Bestuurlijk leiderschap als theater – lessen uit de wetenschap. Geloofwaardigheid is essentieel voor bestuurders om goed te kunnen functioneren. Zonder dat wordt het moeilijk om zaken voor elkaar te krijgen, anderen te overtuigen en steun te krijgen voor wensen en ideeën. De vraag die in deze module centraal staat is wat in het optreden van bestuurders maakt dat zij hun geloofwaardigheid voor hun publiek bevorderen (of juist niet). Dat kan een publiek zijn van inwoners, maar ook van collega-bestuurders of ambtenaren. Voor het beantwoorden van deze vraag maakt Zuydam gebruik van de laatste wetenschappelijke kennis en vertaalt dit naar de belevingswereld van bestuurders.

André de Jong

De impact die je in je rol als wethouder hebt is naast je inhoudelijk kennis, grotendeels afhankelijk van de manier waarop je communiceert. Deze vorm is grotendeels non-verbaal. Weet jij welke lichaamstaal jij spreekt? Welke indruk jij maakt in de manier waarop je zit, staat, beweegt, kijkt en klinkt? Kennis en bewustzijn hiervan maakt dat je meer grip op jezelf en situaties krijgt. Deze sessie geeft je vingerwijzingen wat je eigen lijf en dat van anderen je vertelt.

Henk Gossink

De waarde van de wethouder: een praktische zoektocht. Het gezag van wethouders is erbij gebaat, wanneer bestuurlijke keuzes zijn geworteld in persoonlijke en publieke waarden. Dan moet je als wethouder wel weten waar je voor staat en waar je voor gaat. Een belangrijke vraag aan iedere wethouder is dan ook: wat wil ik betekenen als lokale bestuurder? Helaas zijn er steeds minder vastomlijnde antwoorden beschikbaar. Zo is de partijpolitieke lijn als grote betekenisgever duidelijk in kracht afgenomen. Dat maakt de verbinding tussen persoonlijke waarden (wat vind ik belangrijk?) en publieke waarden (wat staat er op het spel voor de lokale samenleving?) wezenlijk. In deze sessie verkennen we de waarde van de wethouder. Hoe maak je die waarde concreet in de praktijk? En, hoe kun je als wethouder die waarden versterken?

Anje-Marijcke Van Boxtel

“It’s all about learning and growing, not about ego and knowing”. Wij werken in een wereld die ons uitdaagt constant te leren, ontwikkelen en veranderen. Er is heel wat stuurmanskunst gevraagd om dat op een wendbare, inspirerende en duurzame manier te doen. Anje-Marijcke daagt jullie graag uit om als leider, in jullie teams en organisatie op je kompas te navigeren met impactvol leiderschapsgedrag. Wat een groep zeilers die in een uitdagende zeilrace de hele wereld bevaren te maken heeft met leiderschap en samenwerking binnen jouw organisatie? Op het eerste oog niets, maar Anje-Marijcke van Boxtel laat je in een bevlogen verhaal ervaren hoe je de 'learnings' van deze oceaanzeilers kunt gebruiken in je eigen werkpraktijk.

Deze 4 Trainingen volgt u

André de Jong: Non-Verbale communicatie

Welke lichaamstaal spreek jij? De manier waarop je kijkt, klinkt, zit, ademt en beweegt wordt door anderen scherp onder de loep genomen. Welke non-verbale impact heb jij? In deze workshop krijg je antwoorden.  

Henk Gossink: Overtuigen & verleiden

Werken aan je overtuigingskracht als bestuurder. Waarom zou ik jou geloven op je woord? Wat maakt jou als afzender geloofwaardig? Welke boodschap staat voor jou centraal in je verbinding met bijvoorbeeld bewoners, volksvertegenwoordigers of vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties? In de workshop overtuigen & verleiden gaan we aan de slag met een concrete boodschap die jij graag voor het voetlicht wil brengen. We benutten de inzichten van klassieke retorica tot de nieuwste breinkennis om jouw verhaal overtuigend en verleidend neer te zetten. 

Josanne Toussaint: Gebruik uw stem wijs!

Uw stem is wellicht het belangrijkste instrument dat u tot uw beschikking heeft tijdens vergaderingen, toespraken en overleggen. Niet altijd wordt er even goed geluisterd of komt de boodschap helemaal binnen. Waarom luisteren we naar de een wel en naar de ander minder, terwijl ze hetzelfde zeggen? Of u gehoord wordt bepaalt u voor een groot deel zelf. Niet alleen door wat u zegt, maar vooral door HOE u het zegt. Uw stem, spraak, intonatie, ritme, volume en non-verbale gedrag bepalen voor een groot deel hoe u overkomt. Tijdens deze workshop leert u u uw eigen stem kennen en bewuster gebruiken. U leert uw stem zodanig in te zetten dat men naar u luistert, wat u zegt meer impact heeft en u gemakkelijker verbinding kunt vinden met uw gesprekspartners. 

Kees van Rooijen: Taal creëert

Taal creëert bewuste en in veel gevallen onbewuste (niet bewuste) reacties bij andere mensen. We beseffen dit vaak niet. Ook in het dagelijkse leven en de politiek worden veel aannames en interpretaties gemaakt, zowel bewust als onbewust. Dit creëert een hoge mate van onduidelijkheid in de communicatie. Wil jij stevig aan het stuur zitten dan is inzicht in taal 'overtredingen' en onduidelijkheden een must en zorgt dit inzicht en er naar handelen, ervoor om beter de regie te nemen en te houden.

Wat doen we?