Leergang Politiek Bestuurlijk Management (Post-HBO) - Tilburg

Iedereen is gebaat bij professioneel bestuur. De samenleving, de gemeente en ook de bestuurder zelf.

Aan de afgelopen edities van de leergang Politiek Bestuurlijk Management van de Wethoudersvereniging hebben inmiddels ongeveer 350 wethouders deelgenomen. Deze succesvolle leergang is opgezet in samenwerking met het opleidingsinstituut van de Universiteit van Tilburg en Rijksadvocaat Van Doorne Advocaten. Met de opleiding houden we het wethouderschap carrière-technisch interessant, stimuleren wij professioneel lokaal bestuur en vergroten we het aanzien van de beroepsgroep naar de buitenwereld.

De opleiding wordt gegeven op post-HBO niveau en wordt, bij volledige deelname door de wethouder, voorzien van een certificaat als bewijs van deelname. Ook gedeputeerden en waterschapsbestuurders zijn van harte welkom in deze leergang.

De opleiding is primair bedoeld om bestuurders te ondersteunen bij de uitoefening van hun politieke ambt. Daar zijn de modules nadrukkelijk op gericht. Daarbij (en dus op de tweede plaats) denken wij dat deze leergang kan bijdragen aan een verbeterde "startkwalificatie" bij een eventuele vervolgstap van de bestuurder.

Omdat deze opleiding een sterk karakter heeft van praktijkleren en er van je gevraagd wordt praktijkervaringen in te brengen is de voorwaarde voor deelname dat je op het moment van aanvang van de opleiding wethouder, gedeputeerde of waterschapsbestuurder bent.

Tijdsinvestering

De leergang heeft een looptijd van één jaar, met een tijdsinvestering van eens per vier weken één dag. In totaal zijn er 10 studiedagen mee gemoeid. Er is geen sprake van aanvullende opdrachten of thuisstudie. De opleiding is zo ingericht dat praktijkleren wordt gestimuleerd. In intervisiemomenten kan de inhoud worden besproken, maar dit beïnvloedt de studiebelasting niet.

Om de leergang succesvol af te ronden adviseren wij je om zoveel mogelijk modules te volgen. Helaas is het niet mogelijk om gemiste modules in te halen.

Data van de 10 studiedagen

Dag 1 - 22 september 2023
Dag 2 - 27 oktober 2023
Dag 3 - 17 november 2023
Dag 4 - 15 december 2023
Dag 5 - 12 januari 2024
Dag 6 - 2 februari 2024
Dag 7 - 1 maart 2024
Dag 8 - 5 april 2024
Dag 9 - 17 mei 2024
Dag 10 - 7 juni 2024

Kosten

De kosten voor het gehele opleidingstraject bedragen:

  • Voor leden: € 3.950,00 excl. BTW.
  • Voor niet-leden:  € 6.250,00 excl. BTW.

Modulaire opbouw

De leergang is opgebouwd uit modules die qua inhoud en opzet op elkaar aansluiten. In de diverse modules is via interactieve opleidingsmethoden veel ruimte om de eigen praktijk aan bod te laten komen. Om praktijkleren verder te stimuleren is intervisie een prominent onderdeel van de leergang. Ook is er via een digitaal platform (community of practice) ruimte om kennis en ervaring uit te wisselen, inclusief een vraagbaakfunctie met betrekking tot de inhoudelijke opleidingsmodules.

Certificering

Voor het volledig doorlopen van het post-HBO opleidingstraject ontvang je na afloop een certificaat.

Inschrijven niet-leden

Stuur een e-mail naar info@wethoudersvereniging.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je bellen naar het secretariaat 070 - 22 10 770.

AdobeStock 439760002 FitMaxWzkzMCwzMzZd

Inschrijven

Wat doen we?