Training Mediation-vaardigheden voor bestuurders

Wie herkent het niet? In onze dagelijkse praktijk komen we regelmatig (potentiële) geschillen en conflicten tegen. Als professionals hebben we vaak de neiging ons eigen oplossend vermogen in te zetten bij conflicten. Zeker als het een conflict van een ander, een bewoner of een organisatie betreft.

We gaan adviseren, sturen en indien nodig treden we directief op. In de praktijk blijken deze oplossingen vaak minder duurzaam dan wanneer partijen zelf tot een oplossing zouden zijn gekomen. Maar hoe doen die partijen dat en wat zou jouw rol als bemiddelaar kunnen zijn? Mediation is één van de wegen die kan worden bewandeld.

In deze training gaan we aan de slag met het oefenen van een aantal mediation-vaardigheden. De training zal de volgende elementen bevatten: introductie wat is mediation, hoe en wanneer te gebruiken, basisvaardigheden en actieve training ervan. Aan de hand van specifieke casussen zullen de volgende vaardigheden worden geoefend: actief luisteren, open vragen stellen, doorvragen, oordeel uitstellen, van standpunt naar belangen.

Trainer

Pien Hoogenboom, hoofd Mediation & Training van The Lime Tree (www.thelimetree.nl).

The Lime Tree, Mediation & Training

In 2021 bestaat The Lime Tree 25 jaar. In die 25 jaar hebben we veel mediations uitgevoerd maar vooral ook veel mensen opgeleid tot mediator of getraind in specifieke mediationvaardigheden. The Lime Tree traint elk jaar een groep burgemeesters in een aparte training. Veel wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen hebben hun weg gevonden naar ons aanbod ‘open’ mediation opleidingen (5 verschillende locaties)

Praktische informatie

Inloop: 13.30 uur.

Kosten

  • Voor leden: € 175,00 excl. BTW;
  • Voor niet-leden: € 475,00 excl. BTW.

Meer informatie

voor meer informatie kunt u een mail sturen naar nadiazarrouk@wethoudersvereniging.nl.

wethouders banner keep calm 002

Inschrijven

Wat doen we?