Menu

De Wethoudersvereniging: Uw partner in wethouderschap

De Wethoudersvereniging zet zich, sinds de oprichting in 2004, in voor het wel en wee van de wethouders. De huidige, mondige samenleving vraagt om reflectie op de rol en positie van de wethouder ten opzichte van krachten in de samenleving. De Wethoudersvereniging biedt daartoe gelegenheid met een professionaliseringsaanbod met onder meer intervisie, opleidingen, trainingen en masterclasses. Daarnaast zet de Wethoudersvereniging zich als belangenbehartiger in voor de rechtspositie van wethouders. Voor individuele dienstverlening ten aanzien van de rechtspositionele vragen en vragen gerelateerd aan bestuurscrises, integriteit of ondermijning kunnen leden eveneens terecht bij de beroepsvereniging.

Aanbod

De Wethoudersvereniging richt zich met haar aanbod op nieuwe, ervaren en voormalige wethouders. Dat doen wij aan de hand van:

  • Belangenbehartiging in Den Haag m.b.t. op het aanzien van het ambt en rechtspositionele zaken.
  • Vertrouwelijke consultatie bij bestuurscrises, intimidatie, agressie en geweld, integriteit en rechtspositionele vragen.
  • Een uitgebreid Professionaliseringsprogramma met bijeenkomsten, opleidingen, masterclasses en trainingen.
  • Intervisie, collegiaal advies en onderlinge reflectie tussen wethouders.

Uitwisseling van kennis en ervaring staat centraal.

Lid worden van de Wethouders- vereniging?

Visie

In de visie van de Wethoudersvereniging staat de gedachte centraal dat het wethouderschap een specifiek politiek-bestuurlijk vak is en elk vak kan verder worden geprofessionaliseerd.

U bent hier

Deel deze pagina