Visie

In de visie van de Wethoudersvereniging staat de gedachte centraal dat het wethouderschap een specifiek politiek-bestuurlijk vak is en elk vak verder kan worden geprofessionaliseerd.

Het wethoudersvak is onderdeel van de lokale driehoek van het lokaal bestuur. Verbonden aan een raadsfractie, een politieke partij, deel uitmakend van een College van Burgemeester & Wethouders en in dagelijkse en voortdurende samenwerking met de ambtelijke organisatie. De Wethoudersvereniging stelt zich ten doel om het wethoudersvak in deze context verdergaand te professionaliseren. Dit houdt in dat de activiteiten van de WHV gericht zijn op en/of afgeleid kunnen worden uit deze professionalisering.

De Wethoudersvereniging: Jouw partner in wethouderschap.