Over ons

De Wethoudersvereniging richt zich op instroom (aanstaande wethouders), doorstroom (zittende wethouders) en uitstroom (ervaren (oud-) wethouders).

De Wethoudersvereniging is een vereniging voor en door wethouders. Wethouders uit alle windstreken en van alle politieke partijen. Een bijzondere positie is die van lokale partijen. Een groep partijen die de afgelopen jaren een forse groei heeft meegemaakt. Inmiddels zijn zij een doorslaggevende factor in het lokaal bestuur. Dit is mede terug te zien in het aantal wethoudersposten.

Om die reden zal de Wethoudersvereniging juist ook een poging doen haar aanbod bekend te maken onder lokale partijen. Dit neemt niet weg dat het aanbod van de Wethoudersvereniging onverkort beschikbaar is voor overige partijen.

Aanbod

De Wethoudersvereniging richt zich met haar aanbod op nieuwe, ervaren en voormalige wethouders. Dat doen wij aan de hand van:

  • Belangenbehartiging in Den Haag m.b.t. op het aanzien van het ambt en rechtspositionele zaken.
  • Vertrouwelijke consultatie bij bestuurscrises, intimidatie, agressie en geweld, integriteit en rechtspositionele vragen.
  • Een uitgebreid Professionaliseringsprogramma met bijeenkomsten, opleidingen, masterclasses en trainingen.
  • Intervisie, collegiaal advies en onderlinge reflectie tussen wethouders.

Uitwisseling van kennis en ervaring staat centraal.