Beleid

In het beleidsplan wordt de meerjarige visie en het daarop ingestoken beleid van de Wethoudersvereniging over de periode 2020-2024 gepresenteerd (zie rechts).

Dit beleidsplan borduurt voort op het voormalige beleidsplan “De symbiose van het vak, de omgeving en de persoon” (zie rechts), waarin in 2015 de basis werd gelegd voor ondersteuning op instroom, doorstroom en uitstroom van wethouders. De focus van het voormalig meerjarenbeleidsplan was met name gericht op de professionalisering van het vak.

Met het huidige beleidsplan wordt de ondersteuning van de Wethoudersvereniging zelf geprofessionaliseerd. De door de jaren ontwikkelde en beproefde leergangen worden geconsolideerd en daarnaast breidt de vereniging haar dienstverlening en de belangenbehartiging uit. De start van een onderzoeksprogramma stelt de vereniging in staat proactief in te springen op en richting te geven aan ontwikkelingen rond het wethoudersambt.

Daarnaast is de vereniging sinds haar statutenwijziging in 2015 de afgelopen jaren meer aanbod gaan ontwikkelen voor voormalig bestuurders, waterschapsbestuurders en gedeputeerden van de provincie en de overige gebiedsdelen in het Koninkrijk der Nederlanden.

Het beleidsplan is vastgesteld door het bestuur en is aangeboden aan de leden van de Wethoudersvereniging tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering op 25 november 2020.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@wethoudersverenging.nl of door ons te bellen op 070 - 373 81 23.