Vereniging

De Wethoudersvereniging is in het afgelopen decennium gegroeid van ongeveer 350 leden tot ongeveer 1.000 leden van de ongeveer 1.400 wethouders.

Uiteraard is het onze missie deze leden tevreden te houden, te ondersteunen in het uitoefenen van hun ambt en te helpen bij ontwikkelingen die op hen afkomen. Als vanzelfsprekend hopen wij dat met onze inzet het ledenaantal verder zal groeien en dat wij in nauw contact met onze leden scherp blijven op hun behoefte. Dit alles proberen wij te verwezenlijken door de volgende doelen na te streven:

Strategisch doel

De Wethoudersvereniging heeft tot doel de vakbekwaamheid van wethouders te bevorderen.

Operationeel doel

De vakbekwaamheid van wethouders kan worden bevorderd, door de juiste samenhang te vinden tussen de persoon, het vak zelf en de omgeving. Dit kan door wethouders onderling te verbinden, het vak en de persoon te ontwikkelen en ondersteunen en proactief onderzoek te doen en de belangen van wethouders te behartigen.

Resultaten en inspanningen

Dit doen wij door een op wethouders toegespitst opleidingsaanbod aan te bieden gericht op kennis en vaardigheden, door intervisiegroepen in te stellen, netwerk- en inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren, publicaties op relevante kennisgebieden te publiceren, aan de hand van nieuws uit het land en goede voorbeelden, realistische statistieken en beleidsinformatie, maar ook door agendavormend op te treden op bijvoorbeeld de verbetering van het aanzien van het ambt (in de media) én de rechtspositie van wethouders.